Много са доброволците, които са дали своя труд в полза на дома, не само за неговото преустрояване, а и доставайки радост и засвидетелствайки уважение към хората в трета възраст. Няколко години за каузата на този дом работиха  Джуди и Ричард Уитмър  от WORLD PARTNERS USA


 

Специални благодарности към др. Радка Арнолд за цялостния и принос към Дом за стари хора № 3 – Казанлък.