Стремим се да задоволим максимално нуждите на всеки наш клиент и да предоставим качествени услуги, които са съобразени с индивидуалните му особености. Част от услугите включват:

1. Качествена, здравословна и питателна храна – три пъти дневно, а за диабетно болните и следобедна закуска ;

2. Санитарно почистване на помещенията;

3. Отопление, осветление, топла и студена вода, пране;

4. За клиентите с по-специални нужди – преобличане, къпане, хранене и др. ;

5. Съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;

6. Доставка на предписани лекарства;

7. Лечебна физкултура, физиотерапия и трудотерапия;

8. Административни услуги;

9. Осигурена възможност за самостоятелна организация на свободното време;

10. Насърчаване и подпомагане за осъществяване на лични контакти със семейството, приятелите и други лица;

11. Включване в културни, спортни и други дейности;

12. Осигуряване на достъп до информация и др.