В дома работи квалифициран персонал от социален работник, медицински сестри, рехабилитатор, трудотерапевт. Посещава се и от лекар. Всички от екипа – както специалисти, така и помощен персонал, се стараем да създадем добри условия и да задоволим нуждите на нашите клиенти. Желанието ни е, всеки наш клиент да се чувства спокоен, сигурен и щастлив. Домът ни придобива все по-добра репутация най-вече заради хората, които харесват своята работа и работят с чувство на отговорност и всеотдайност.